Địa điểm dự thi

1. Địa điểm thi vòng loại:
- Khu vực phía bắc thi tại thủ đô Hà Nội.
- Khu vực miền trung thi tại Tp Đà Nẵng.
- Khu vực phía nam thi tại Tp Hồ Chí Minh
- Khu vực miền tây thi tại Tp Cần Thơ.

2. Địa điểm hi vòng Bán kết:
- Thí sinh miền bắc và miền trung vượt qua vòng loại thi bán kết tại Hà Nội.
- Thí sinh miền nam và miền tây lọt qua vòng loại sẽ thi bán kết tại Tp Hồ Chí Minh.

3. Đêm Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội.